Cieľové skupiny

 

Váš Úspech je Naším Poslaním


Firemné vzdelávanie

Máme za sebou hodnoverné a merateľné pozitívne výsledky u rôznych typov osobností na všetkých pozíciách v spoločnosti z hľadiska aplikácie do praxe, dosiahnutia pozitívnych zmien v návykoch, zvýšenia výkonnosti, výrazného zlepšenia komunikácie a úspešného naštartovania očakávaných zmien. Je to len na Vás aký cieľ u seba alebo svojich ľudí chcete dosiahnuť vo firemných alebo súkromných podmienkach.

S1

Metódy, ktoré používame

Moderný vzdelávací systém
Vzdelávanie aplikujeme na Vaše konkrétne problémy. Na tréningoch riešime konkrétne situácie, ktoré nastali a do budúcna ich chcete riešiť efektívnejšie, prípadne im predchádzať. Po uskutočnení vzdelávania spätne sledujeme, či nastal u účastníkov pokrok..

Flexibilita
Rešpektujeme stále rozširujúcu sa multiplicitu (rozmanitosť) potrieb zákazníka.

Diferenciácia
Naučíme Vás pracovať s rôznymi stratégiami a štýlmi správania zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a byť o krok pred nimi.

„Leader of tomorrow“
Talent manažment je dnes aktuálny ako nikdy predtým.

Štandardy
Písomnej, telefonickej a obchodnej (predajnej) komunikácie. Ak ich máte, tak zarábate. Prečo? Stúpne Vaša profesionalita a kredibilita. Spracujeme, aplikujeme a vyškolíme.

Manažment
Unikátne spojenie komplexného manažérskeho know-how a schopnosti individuálne riešiť problémy v praxi.

Mentoring
Vieme ako Vás doviesť k riešeniam. Máme viac ako 15 – 30 ročné pracovné skúsenosti v rôznych slovenských, českých a nadnárodných spoločnostiach.


Portfólio

Vzdelávame v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.

 

 • Akadémia Majstrov a Teamleadrov
 • Management development program
 • Stratégia riešenia konfliktov a strategické myslenie
 • Sociálne myslenie a empatia
 • Harmonizácia tímu
 • Spolupráca a efektivita v tíme
 • Výkonnosť tímu
 • Interkultúra vo firmách
 • Ázia, EU, Amerika...
 • Time management&Getting Things Done (GTD)
 • Time management IV. Generácie
 • Leadership
 • Motivácia pracovného tímu
 • Generácia X,Y,Z
 • Work Life Balance - Zdravie v práci
 • Vedenie porád
 • Tajomstvo tvorby skvelých prezentácií
 • Projekt manažment
 • Spätná väzba. Pochvala a kritika
 • Hodnotenie zamestnancov

 

S_Portfolio

 

 • Hodnotiace pohovory
 • Asertivita
 • Vyjednávanie a argumentácia
 • Negociácia
 • Konštruktívna komunikácia
 • Neverbálna komunikácia
 • Štandardy písomnej, telefonickej a predajnej komunikácie
 • Atď


Zaujala Vás naša ponuka?

Ing. Dana Bezáková
Mobil: +421 905 210 811
E-Mail: dana.bezakova@stimulgroup.eu